BADANIA BETONU

1. Badanie wytrzymałości na ściskanie
2. Badanie nasiąkliwości betonu
3. Badanie mrozoodporności betonu
4. Badanie wodoprzepuszczalności betonu
5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej (opad stożka)
6. Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej
7. Nieniszczące badanie wytrzymałości betonu  młotkiem Schmidta


BADANIE GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. Badanie wytrzymałości na ściskanie

BADANIA POLOWE

1. Badanie zagęszczenia podłoża gruntowego, podbudowy płytą statyczną VSS
2. Badanie zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną lekką
3. Badanie zagęszczenia podłoża gruntowego płytą dynamiczną
4. Badanie zagęszczenia podłoża gruntowego metodą Proctora
5. Pomiar wskaźnika zagęszczenia gruntu objętościomierzem piaskowym

BADANIA LABORATORYJNE NA GRUNTACH


1. Analiza sitowa na sucho
2. Określenie wilgotności
3. Nasiąkliwość kruszywa
4. Mrozoodporność kruszyw
5. Oznaczenie wskaźnika piaskowego


OFERTA DODATKOWA


Dodatkowo proponujemy kompleksową obsługę laboratoryjną budowy lub betonowania, pobrania i pielęgnacji próbek.