1. Budowa mostu dwuprzęsłowego na rzece Wełniance w ciągu ul. Zawalnej w m. Dubienka.

Termin realizacji: 11.2001r. – 05.2002r.

Charakterystyka obiektu: most stalowy ze współpracującą płytą żelbetową dł. 28.80m.

Zakres prac: wykonanie pali żelbetowych wierconych w osłonie z rur stalowych, ustroju niosącego z dwuteowników NP 550 i żelbetowych pyt pomostu, wyposażenia oraz dojazdów do mostu.

Inwestor: Gmina Dubienka.

 


  1.  Przebudowa mostu na przepust dwuotworowy o konstrukcji stalowej karbowanej na rzece Bystrzycy w ciągu drogi gminnej w m. Domaszewnice

Termin realizacji: 08.2002r. – 09.2002r.

Charakterystyka obiektu: obiekt dwuotworowy o konstrukcji stalowej karbowanej
2X LE 10 2x (4,30m x 3,02m) typ AROT o przekroju zamkniętym owalnym dł. 14,4m.

 

Zakres prac: przełożenie koryta rzeki na czas prac, wykonanie fundamentu z kruszywa łamanego zbrojonego geo, montaż konstrukcji stalowej, wyposażanie obiektu, wykonanie dojazdów oraz umocnienie skarp i koryta rzeki przy użyciu techniki gruntu zbrojonego geosiatkami i geowłókninami.

Inwestor: Gmina Ulan-Majorat.

 

  1. Remont mostu na rzece Łabuńce w ciągu ulicy Królowej Jadwigi w m. Zamość.

Termin realizacji: 03.2002r. – 05.2002r.

Charakterystyka obiektu: most żelbetowy dł. 24,5m.

Zakres prac: rozbiórka konstrukcji nawierzchni z wymianą izolacji na moście, wzmocnienie podpór, odbudowa wyposażenia i dojazdów.

Inwestor: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu.


  1. Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Bystrzycę w ciągu drogi woj. Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków w m. Tuchowicz.

Termin realizacji: 08.2002r. – 11.2002r.

 

Charakterystyka obiektu: kładka stalowe ze współpracującą płytą żelbetową dł. 10,60m.

Zakres prac: wykonanie przyczółków żelbetowych posadowionych na palach wierconych, żelbetowych osłoniętych rurą stalową, wykonanie konstrukcji stalowej z dźwigarów NP 300 oraz współpracującej płyty pomostu wraz z wyposażeniem kładki.

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

 

 


  1. Przebudowa mostu trzyprzęsłowego przez rz. Wieprz w ciągu drogi gminnej w m. Latyczów.

Termin realizacji: 10.2002r. – 06.2003r.

Charakterystyka obiektu: ustrój nośny stalowy, pokład drewniany dł. 32,26m.

Zakres prac: wykonanie przyczółków i filarów żelbetowych posadowionych na palach wierconych, żelbetowych, wykonanie konstrukcji stalowej z dźwigarów NP 550 oraz pokładu drewnianego.

Inwestor: Gmina Krasnystaw.

 

 


  1. Przebudowa przepustu wraz z rowem odpływowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz w m. Wierzbica.

Termin realizacji: 08.2005r. – 09.2005r.

 

Charakterystyka obiektu: przepust dwuotworowy 2x 1,322 z rur przeciskowych CC-GRP firmy HOBAS.

Zakres prac: wbudowanie rur Dz = 1434mm pod konstrukcję drogi metodą bezwykopową, wykonie komór żelbetowych wlotowych i wylotowych.

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

 


  1. Budowa mostu o konstrukcji stalowej z blach falistych o niestandardowym posadowieniu - stopy fundamentowe z blach falistych przez rzekę Krzne Południowe w ciągu drogi gminnej nr 101498 L Przychody - Grabowiec w m. Przychody.

Termin realizacji: 07.2007r. - 08.2007r.

 

Charakterystyka obiektu: obiekt o konstrukcji stalowej z blach falistych o rozpiętości poziomej 8,63m i pionowej 2,73m, posadowienie na fundamencie z blach falistych dł. 12,3m

 

Zakres prac: wykonanie fundamentów i konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem geotkaninami, wykonanie wyposażenia i dojazdów do mostu

 

Inwestor: Gmina Międzyrzec Podlaski

 

 

  1. Przebudowa mostu na przepust z blach falistych w ciągu drogi krajowej nr 74 w miejscowości Kolonia Zawalów 293+556 z rozbiórką mostu bez budowy objazdów i jednoczesnym zachowaniu ciągłości ruchu.

Termin realizacji: 10.2006r.-12.2006r.

 

Charakterystyka obiektu: konstrukcja z blach falistych o dł 20,48m

 

Zakres prac: branże- mostowa, drogowa i wodna, wykonanie fundamentu i konstrukcji stalowej z blach falistych, umocnienie skarp i brzegów geokratami i koszami gabionowym, wykonanie wyposażenia przepustu oraz dojazdów

 

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

 


  1. Przebudowa mostu na rzece Żółkiewce w m. Krasnystaw

Termin realizacji: 09.2006 - 12.2006

 

Charakterystyka obiektu: konstrukcja stalowa ze współpracującą płytą żelbetową dł. 14,80m

 

Zakres prac: wykonanie pali żelbetowych wierconych w osłonie z rur stalowych, ustroju niosącego z dwuteowników NP550 i żelbetowych płyt pomostu, wykonie wyposażenia i obustronnych dojazdów do mostu.

 

Inwestor: Urząd Miasta Krasnystaw

 


  1. Budowa mostu przez rzekę Świnkę w ciągu drogi gminnej Wólka Cycowska-Cyców w m. Wólka Cycowska

Termin realizacji: 08.2006r. - 12.2006r.

Charakterystyka obiektu: konstrukcja stalowe ze współpracującą płytą żelbetową dł. 15,60m

Zakres prac: wykonanie pali żelbetowych wierconych w osłonie z rur stalowych, ustroju niosącego z dwuteowników NP550 i żelbetowych płyt pomostu, wykonie wyposażenia i obustronnych dojazdów do mostu.

 

 

Inwestor: Urząd Gminy Cyców

 


  1.  Remont mostu na rzece Wieprz w miejscowości Borowica.

Termin realizacji: 06.2009r. – 09.2009r.

Charakterystyka obiektu: most żelbetowy dł. 84m.

Zakres prac: rozbiórka nawierzchni i płyty nadbetonu, wykonanie płyty żelbetowej, izolacji, wyposażenia i dojazdów.

 

 

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie.