Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character


 1. Budowa mostu dwuprzsowego na rzece Weniance w cigu ul. Zawalnej w m. Dubienka.

Termin realizacji: 11.2001r. – 05.2002r.

Charakterystyka obiektu: most stalowy ze wsppracujc pyt elbetow d. 28.80m.

Zakres prac: wykonanie pali elbetowych wierconych w osonie z rur stalowych, ustroju nioscego z dwuteownikw NP 550 i elbetowych pyt pomostu, wyposaenia oraz dojazdw do mostu.

Inwestor: Gmina Dubienka.

 


 1.  Przebudowa mostu na przepust dwuotworowy o konstrukcji stalowej karbowanej na rzece Bystrzycy w cigu drogi gminnej w m. Domaszewnice

Termin realizacji: 08.2002r. – 09.2002r.

Charakterystyka obiektu: obiekt dwuotworowy o konstrukcji stalowej karbowanej
2X LE 10 2x (4,30m x 3,02m) typ AROT o przekroju zamknitym owalnym d. 14,4m.

 

Zakres prac: przeoenie koryta rzeki na czas prac, wykonanie fundamentu z kruszywa amanego zbrojonego geo, monta konstrukcji stalowej, wyposaanie obiektu, wykonanie dojazdw oraz umocnienie skarp i koryta rzeki przy uyciu techniki gruntu zbrojonego geosiatkami i geowkninami.

Inwestor: Gmina Ulan-Majorat.

 

 1. Remont mostu na rzece abuce w cigu ulicy Krlowej Jadwigi w m. Zamo.

Termin realizacji: 03.2002r. – 05.2002r.

Charakterystyka obiektu: most elbetowy d. 24,5m.

Zakres prac: rozbirka konstrukcji nawierzchni z wymian izolacji na mocie, wzmocnienie podpr, odbudowa wyposaenia i dojazdw.

Inwestor: Zarzd Drg Grodzkich w Zamociu.


 1. Budowa kadki dla pieszych przez rzek Bystrzyc w cigu drogi woj. Maciejowice – Sobolew – elechw – ukw w m. Tuchowicz.

Termin realizacji: 08.2002r. – 11.2002r.

 

Charakterystyka obiektu: kadka stalowe ze wsppracujc pyt elbetow d. 10,60m.

Zakres prac: wykonanie przyczkw elbetowych posadowionych na palach wierconych, elbetowych osonitych rur stalow, wykonanie konstrukcji stalowej z dwigarw NP 300 oraz wsppracujcej pyty pomostu wraz z wyposaeniem kadki.

Inwestor: Zarzd Drg Wojewdzkich w Lublinie.

 

 


 1. Przebudowa mostu trzyprzsowego przez rz. Wieprz w cigu drogi gminnej w m. Latyczw.

Termin realizacji: 10.2002r. – 06.2003r.

Charakterystyka obiektu: ustrj nony stalowy, pokad drewniany d. 32,26m.

Zakres prac: wykonanie przyczkw i filarw elbetowych posadowionych na palach wierconych, elbetowych, wykonanie konstrukcji stalowej z dwigarw NP 550 oraz pokadu drewnianego.

Inwestor: Gmina Krasnystaw.

 

 


 1. Przebudowa przepustu wraz z rowem odpywowym w cigu drogi wojewdzkiej nr 837 Piaski – kiewka Wie – Nielisz w m. Wierzbica.

Termin realizacji: 08.2005r. – 09.2005r.

 

Charakterystyka obiektu: przepust dwuotworowy 2x 1,322 z rur przeciskowych CC-GRP firmy HOBAS.

Zakres prac: wbudowanie rur Dz = 1434mm pod konstrukcj drogi metod bezwykopow, wykonie komr elbetowych wlotowych i wylotowych.

Inwestor: Zarzd Drg Wojewdzkich w Lublinie.

 


 1. Budowa mostu o konstrukcji stalowej z blach falistych o niestandardowym posadowieniu - stopy fundamentowe z blach falistych przez rzek Krzne Poudniowe w cigu drogi gminnej nr 101498 L Przychody - Grabowiec w m. Przychody.

Termin realizacji: 07.2007r. - 08.2007r.

 

Charakterystyka obiektu: obiekt o konstrukcji stalowej z blach falistych o rozpitoci poziomej 8,63m i pionowej 2,73m, posadowienie na fundamencie z blach falistych d. 12,3m

 

Zakres prac: wykonanie fundamentw i konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem geotkaninami, wykonanie wyposaenia i dojazdw do mostu

 

Inwestor: Gmina Midzyrzec Podlaski

 

 

 1. Przebudowa mostu na przepust z blach falistych w cigu drogi krajowej nr 74 w miejscowoci Kolonia Zawalw 293+556 z rozbirk mostu bez budowy objazdw i jednoczesnym zachowaniu cigoci ruchu.

Termin realizacji: 10.2006r.-12.2006r.

 

Charakterystyka obiektu: konstrukcja z blach falistych o d 20,48m

 

Zakres prac: brane- mostowa, drogowa i wodna, wykonanie fundamentu i konstrukcji stalowej z blach falistych, umocnienie skarp i brzegw geokratami i koszami gabionowym, wykonanie wyposaenia przepustu oraz dojazdw

 

Inwestor: Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad Oddzia w Lublinie

 


 1. Przebudowa mostu na rzece kiewce w m. Krasnystaw

Termin realizacji: 09.2006 - 12.2006

 

Charakterystyka obiektu: konstrukcja stalowa ze wsppracujc pyt elbetow d. 14,80m

 

Zakres prac: wykonanie pali elbetowych wierconych w osonie z rur stalowych, ustroju nioscego z dwuteownikw NP550 i elbetowych pyt pomostu, wykonie wyposaenia i obustronnych dojazdw do mostu.

 

Inwestor: Urzd Miasta Krasnystaw

 


 1. Budowa mostu przez rzek wink w cigu drogi gminnej Wlka Cycowska-Cycw w m. Wlka Cycowska

Termin realizacji: 08.2006r. - 12.2006r.

Charakterystyka obiektu: konstrukcja stalowe ze wsppracujc pyt elbetow d. 15,60m

Zakres prac: wykonanie pali elbetowych wierconych w osonie z rur stalowych, ustroju nioscego z dwuteownikw NP550 i elbetowych pyt pomostu, wykonie wyposaenia i obustronnych dojazdw do mostu.

 

 

Inwestor: Urzd Gminy Cycw

 


 1.  Remont mostu na rzece Wieprz w miejscowoci Borowica.

Termin realizacji: 06.2009r. – 09.2009r.

Charakterystyka obiektu: most elbetowy d. 84m.

Zakres prac: rozbirka nawierzchni i pyty nadbetonu, wykonanie pyty elbetowej, izolacji, wyposaenia i dojazdw.

 

 

Inwestor: Zarzd Drg Powiatowych w Krasnymstawie.